‌MEDEDELING 6 JULI 2023
Beste sporters,
‌Wij betreuren het om jullie te moeten informeren dat het geplande MMM-Challenge evenement, waar zoveel mensen naar uitkeken, helaas niet kan doorgaan. Dit besluit is genomen vanwege de toenemende kosten en de verhoogde veiligheidseisen die het evenement met zich meebrengt. Door diverse onvoorziene uitgaven is het niet langer mogelijk om het in de geplande vorm te laten plaatsvinden.

Ook zijn de veiligheidseisen die van toepassing zijn op opblaasattracties aangescherpt wat vraagt om aanvullende maatregelen en investeringen om hieraan te kunnen voldoen. We hebben ons altijd tot doel gesteld de kosten voor de bezoeker relatief laag te houden en hebben dan ook niet besloten de om de extra kosten door te belasten aan de bezoekers. We vinden dat we dan teveel ons doel voorbij gaan. We begrijpen dat dit teleurstellend nieuws is voor de velen die gedurende 5 jaar vaste bezoeker zijn van ons evenement. Maar er is hoop!

Hoewel het evenement in zijn oorspronkelijke vorm niet kan plaatsvinden, onderzoeken we met ons creatieve team momenteel alternatieve mogelijkheden voor een nieuw evenement in 2024. We gooien het dan over een andere boeg en gaan we jullie verrassen. Blijf onze website en socials volgen voor meer updates. Dag MMM-Challenge, welkom …

Namens de organisatie.